پرداخت آسان

تحویل سریع

مهلت تست

تضمین کیفیت محصولات

محصولات صنایع چرم توانا

محصولات مردانه
  • محصولات مردانه
محصولات زنانه
  • محصولات زنانه
تواناچرم - ارائه محصولات چرمی با بهترین کیفیت

تولیدات چرم  درکانون ازسال ۸۷ فعالیت آغاز شده وبالغ بر ۲۰۰ نفردراین زمینه آموزش دیده اندکه ۳۰ نفرازاین افرادبه تولید چرم دوزی دست دوزدرزیرمجموعه اشتغال خانگی کانون قرار گرفته اند.هنرکده توانا باخریددستگاه پیشرفته درسال۹۴زمینه تولیدنیمه صنعتی رانیزفراهم آورده است وبادریافت مجوزتولیدازصنایع دستی راه تولیدراهموارترکرده است.

مقالات