چرم توانا

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی جنب سرزمین سحر امیز کانون معلولین توانا شعبه قزوین

تلفن : ۰۲۸۳۳۳۲۰۲۹۱

ساعت کاری : ۹ – ۱۳ و ۱۵٫۳۰- ۱۸

فرم تماس با ما